DASHBOARDING

Bent u een ondernemer of een investeerder en merkt u dat de financiële huishouding van uw bedrijf of bedrijven beter kan? Bent u bijvoorbeeld nog veel met Excel aan het rommelen om zaken als omzetspreiding, marges per productcategorie, of andere KPI’s naar boven te halen? Kunt u niet op elk moment van de dag bekijken hoe uw bedrijf de afgelopen maand of week heeft gepresteerd op omzet en/of winstniveau? In dat geval zijn onze Power BI dashboarding-tools een uitkomst voor u. Onze Qufinity dashboards stellen u in staat om real-time de prestaties van uw bedrijf te monitoren op allerlei niveaus, zodat u precies op de hoogte bent van wat er binnen uw bedrijf afspeelt en u tijdig bij kunt sturen voor verbetering.

Q portfolio management
Qufinity Dashboard Groeistrategie - Producten - Categorieen

OMZET ANALYSES

Door uw boekhoudpakket te koppelen aan onze dashboards en door op een betere manier te boeken, kunnen we uw omzet inzichtelijk maken op het gebied van producten, klanten, geografie, sector en tijd. Bovendien maken we door middel van dashboards zaken als terugkerende omzet, churn, CLV, CAC e.d. meetbaar. Zo weet u precies waar en wanneer uw voornaamste omzet(groei) vandaan komt, waar omzet aan het wegvloeien is, en welke klant segmenten het meest interessant voor uw business zijn. Tenslotte stellen onze dashboards u ook in staat om cross-analyses te maken tussen verschillende omzetcategorieën om te achterhalen of er correlaties bestaan tussen bijvoorbeeld productkeuzes van verschillende klant segmenten in verschillende periodes van het jaar. In het kort samengevat: de oorsprong van uw omzet zal door de dashboards geen geheimen meer kennen voor u als ondernemer.

KOSTENSTRUCTUUR

De meeste ondernemers nemen hun kostenstructuur één keer per jaar onder de loep wanneer zij van hun accountant de jaarrekening gepresenteerd krijgen. Echter geeft de jaarrekening in veel gevallen geen uitsplitsing op detail-niveau waardoor je als ondernemer alleen de kostenstructuur op het niveau van de door de accountant bepaalde rubrieken kan inzien. Onze Qufinity dashboards stellen u in staat om gedurende het gehele jaar, op elk moment van de dag, op detail-niveau uw kosten te kunnen inzien. Ziet u een bijzondere verhoging in de verkoopkosten? Dan kunt u gemakkelijk doorklikken in het dashboard tot u bij de individuele transactie bent die heeft geleid tot een afwijkend patroon in uw kostenstructuur. Houd de regie als het aankomt op de kosten in uw organisatie en laat ons u helpen om uw kostenstructuur inzichtelijk te maken.

Qufinity Dashboard Current trading WV
Qufinity Dashboard Current trading Omzet en Brutomarge

CASH FLOW MANAGEMENT

Wilt u ook meer inzicht in de liquiditeit van uw onderneming? Is het voor u momenteel niet duidelijk of u een bepaalde investering kan doen lettend op de fluctuaties in uw liquide middelen? Heeft u geen duidelijk beeld van hoe uw werkkapitaal zich door de maanden heen ontwikkeld? En weet u niet of u financiering zou moeten aanvragen of dat uw eigen liquiditeit voldoende toereikend is om de beoogde (investerings-)plannen uit te voeren? Maak dan uw liquiditeit inzichtelijk met behulp van onze dashboards, zodat u niet tegen verrassingen aanloopt en u uw cash flow kan managen zoals u dat wilt.

Wessel van Huizen dashboard Qufinity Rotterdam

Toe aan meer inzicht in uw cijfers? Laten we een kop koffie drinken voor de mogelijkheden!