BEDRIJFSWAARDERING

Bent u voornemens om het aandelenpakket van uw compagnon over te nemen? Heeft u een medewerker die zich als aandeelhouder wil inkopen in uw bedrijf? Zijn er plannen om de onderneming te verkopen? Of bent u simpelweg benieuwd wat uw bedrijf momenteel waard is? Een waardering van uw bedrijf is om allerlei redenen een goed startpunt om bovenstaande situaties goed voorbereid in te gaan. Daarnaast kan het ook interessant zijn om een ‘reversed valuation’ te laten uitvoeren, waarbij er wordt toegerekend naar een gewenste waarde aan de hand van meerdere groeiscenario’s. Dit geeft u als ondernemer meer houvast hoe te groeien de komende jaren om uit te komen op het gewenste niveau. Bij Qufinity hebben we officieel erkende bedrijfswaardeerders die in staat zijn om uw onderneming accuraat te waarderen volgens de meest erkende hedendaagse waarderingsmethodieken.

Q-Bedrijfswaardering
Q rekenmachine

WAARDERINGSMETHODIEKEN

De waarde van een onderneming kan op verschillende manieren worden bepaald. Een veelgebruikte methode om de economische waarde van een onderneming te bepalen is de DCF-methode. In deze methode wordt rekening gehouden met de elementen geld, tijd en risico. De economische waarde van de operationele activiteiten wordt daarbij bepaald door de toekomstige operationele cashflows te disconteren tegen de vermogenskostenvoet (Weighted Average Cost of Capital of WACC). Daarnaast is ook de Multiple-waardering een steeds vaker gebruikte methode om ondernemingen te waarderen. Binnen deze methode wordt de winst keer een factor (de Multiple) gedaan om tot de Ondernemingswaarde te komen. Vaak wordt hiervoor naar een gemiddelde (genormaliseerde) EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) gekeken. Vervolgens wordt deze EBITDA keer een sector-en bedrijfsspecifieke multiple gedaan. Tenslotte wordt er in binnen alle methodieken gekeken naar de liquide middelen, de schuldposities en het werkkapitaal op de balans om zodoende uit te komen op de Aandeelhouderswaarde. Dit fenomeen is ook wel bekend als Cash-and-Debt-free. Bij Qufinity zijn we bekend met meerdere waarderingsmethodieken en volgen we de laatste trends met betrekking tot waarderingsvraagstukken op de voet.

REGISTER VALUATORS

Bij Qufinity vindt u bedrijfswaardeerders die officieel zijn ingeschreven bij het Nederlandse Instituut voor Register Valuators (NiRV). Deze Registers Valuators hebben naast de nodige praktijkervaring, middels continue bijscholing de meest recente kennis op gedaan met betrekking tot waarderen. In meerdere situaties kan een Register Valuator als officieel erkende waarderingsdeskundige optreden om waarderingsvraagstukken te behandelen. Meer info over het NiRV vindt u hier.

WAARDE VS PRIJS

Waarde en Prijs zijn twee verschillende begrippen en behoren daarom ook duidelijk uit elkaar gehouden te worden. Bij Qufinity kunnen we op basis van een goed onderbouwde prognose een waardering van uw onderneming uitvoeren. Deze waarde staat echter niet gelijk aan de prijs die potentiële kopers mogelijk bereid zijn te betalen voor uw onderneming. Deze prijs komt namelijk mede tot stand door marktwerking en de onderhandelingspositie. Bent u geïnteresseerd in een inschatting van een mogelijke verkoopopbrengst? Ook dan kunnen we u bij Qufinity helpen.

Benieuwd naar de waarde van uw bedrijf? Laten we kennismaken voor de mogelijkheden!