WAARDEMANAGEMENT

Qufinity helpt MKB-ondernemers betere keuzes te maken op het gebied van waardemanagement door interne data inzichtelijker te maken. Wij laten aan de hand van dashboards zien aan welke knoppen er gedraaid kan worden om de liquiditeit en de waarde van de onderneming te optimaliseren. Onze mensen helpen niet alleen bij het maken van deze data-gedreven beslissingen, maar assisteren ook bij de executie ervan. Hierdoor zorgen we dat er voor onze klanten ook daadwerkelijk extra waarde wordt gerealiseerd. Qufinity is daardoor meer dan alleen een externe datapartner: wij zien onszelf graag als een extensie van uw organisatie. Onze focusgebieden binnen waardemanagement zijn onder te verdelen in drie hoofdpijlers: groeistrategie, marge-optimalisatie en investeringsbeleid.

Q-logo-transparant

GROEISTRATEGIE

Groei is één van de meest interessante waarde-drijvers, maar wordt veelal niet optimaal benut. Hier zijn uiteenlopende redenen voor te bedenken. Vaak zien wij dat ondernemers óf tegen een zogeheten ‘groeiplafond’ aan zitten óf door de grote keuze uit groeimogelijkheden niet weten waar op te focussen. Wij kunnen helpen bij het structureren van de verschillende groeipaden, zowel voor organische groei als middels acquisities. Met behulp van o.a. terugkerende omzet analyses, klantenspreiding, en de omzet-en groeiverdeling tussen productcategorieën, kunnen wij de groeikansen in kaart brengen. Vervolgens stellen wij samen met u een commercieel plan op om ook daadwerkelijk concrete omzetgroei te realiseren. Aan de hand van inkomende data kunnen wij in de periode die volgt niet alleen monitoren of de groei voldoet aan de prognoses, maar kunnen wij ook tijdig detecteren wanneer er groei wegebt door krimpende of verlatende klanten.

MARGE OPTIMALISATIE

Margeverbetering leidt direct tot een hogere winstgevendheid en een toenemende cashflow. Het is één van de snelste manieren om waarde te creëren, mits het secuur wordt aangepakt. Marge kan op twee manieren verbeterd worden: proces efficiëntie (kostenbesparing) en prijsoptimalisatie. Prijsoptimalisatie kunnen we realiseren door o.a. concurrentieanalyses en een sterkere positionering. Hierin wordt uiteraard rekening gehouden met prijselasticiteit. Verschillende prijsstrategieën zijn te onderscheiden zoals ‘value based pricing’, ‘cost-based pricing’ en ‘competitive pricing’. Wij gaan graag met u om tafel om te kijken welke prijsstrategie het beste bij uw business past. Ook kan marge verbeterd worden door processen efficiënter in te richten en onnodige kosten weg te snijden. Met name in kostprijs (COGS) en in de operationele kosten (OPEX) zoals huisvestingkosten, inventariskosten, kantoor-en administratiekosten en verkoopkosten, zitten doorgaans kosten die niet direct of indirect bijdragen aan de bedrijfsprestaties en de marges daardoor drukken. Wij helpen graag om deze ‘bleeders’ te detecteren en om te zetten in een verbeterde winstgevendheid.

INVESTERINGSBELEID

Waar menig ondernemer zich comfortabel voelt bij het aflezen van de winst-en-verliesrekening, zijn balansen vaak wat abstracter. Toch zijn de investeringen die u doet in de materiële vaste activa en in het werkkapitaal belangrijke drijvers van rendement en uiteindelijk de waarde van uw onderneming. Door middel van voorraadanalyses, debiteuren-en crediteuren analyses, ouderdomsanalyses en cashflow-management kunnen we het werkkapitaalbeleid verbeteren. Hetzelfde geldt voor investeringen in vaste activa (CAPEX). Het is zonde om te investeren in een nieuw machinepark, terwijl de bezettingsgraad van de huidige machines laag is. Overweegt u een nieuw bedrijfspand aan te schaffen? Laat ons meekijken om te bepalen welke locatie het meest geschikt is. Ook hier kunnen wij u aan de hand van data helpen om beter keuzes te maken op gebied van investeringsbeleid.

BEKIJK ONZE UITLEG VIDEO OVER WAARDEMANAGEMENT

Klaar voor verbetering? Laten we vrijblijvend een kop koffie drinken voor de mogelijkheden!