WAT WE DOEN

Qufinity is binnen het MKB expert op gebied van waardemanagement door de verbinding van strategie met finance en data. Door middel van onze Power BI dashboarding-tools maken wij (financiële) data van uw bedrijf inzichtelijk, zodat we gezamenlijk beter en gerichter strategische beslissingen kunnen nemen die uiteindelijk waardeverhogend zijn voor uw onderneming of uw vermogen. Qufinity’s dienstverlening ontvouwt zich gedurende de gehele ondernemersreis. Zo voeren we bedrijfswaarderingen uit, assisteren we ondernemers en investeerders bij het maximeren van de ondernemingswaarde, helpen we bedrijven bij het verkoopklaar maken, begeleiden we fusies en overnames, en adviseren we over het beheer van aangekochte participaties en/of opgebouwd kapitaal als gevolg van een bedrijfsoverdracht. Altijd ondersteund door feiten en cijfers vanuit onze dashboards, richten wij ons in de gehele dienstverlening op waarde-creatie voor onze klanten. Onze expertise-gebieden zijn onder te verdelen in: groeistrategie, marge-optimalisatie, investeringsbeleid en fusies & overnames.

GROEISTRATEGIE

Groei is één van de meest interessante waarde-drijvers, maar wordt veelal niet optimaal benut. Hier zijn uiteenlopende redenen voor te bedenken. Vaak zien wij dat ondernemers óf tegen een zogeheten ‘groeiplafond’ aan zitten óf door de grote keuze uit groeimogelijkheden niet weten waar op te focussen. Wij kunnen helpen bij het structureren van de verschillende groeipaden, zowel voor organische groei als middels acquisities. Met behulp van o.a. terugkerende omzet analyses, klantenspreiding, en de omzet-en groeiverdeling tussen productcategorieën, kunnen wij de groeikansen in kaart brengen. Vervolgens stellen wij samen met u een commercieel plan op om ook daadwerkelijk concrete omzetgroei te realiseren. Aan de hand van inkomende data kunnen wij in de periode die volgt niet alleen monitoren of de groei voldoet aan de prognoses, maar kunnen wij ook tijdig detecteren wanneer er groei wegebt door krimpende of verlatende klanten.

MARGE OPTIMALISATIE

Margeverbetering leidt direct tot een hogere winstgevendheid en een toenemende cashflow. Het is één van de snelste manieren om waarde te creëren, mits het secuur wordt aangepakt. Marge kan op twee manieren verbeterd worden: proces efficiëntie (kostenbesparing) en prijsoptimalisatie. Prijsoptimalisatie kunnen we realiseren door o.a. concurrentieanalyses en een sterkere positionering. Hierin wordt uiteraard rekening gehouden met prijselasticiteit. Verschillende prijsstrategieën zijn te onderscheiden zoals ‘value based pricing’, ‘cost-based pricing’ en ‘competitive pricing’. Wij gaan graag met u om tafel om te kijken welke prijsstrategie het beste bij uw business past. Ook kan marge verbeterd worden door processen efficiënter in te richten en onnodige kosten weg te snijden. Met name in kostprijs (COGS) en in de operationele kosten (OPEX) zoals huisvestingkosten, inventariskosten, kantoor-en administratiekosten en verkoopkosten, zitten doorgaans kosten die niet direct of indirect bijdragen aan de bedrijfsprestaties en de marges daardoor drukken. Wij helpen graag om deze ‘bleeders’ te detecteren en om te zetten in een verbeterde winstgevendheid.

margeoptimalisatie_volgpagina

INVESTERINGSBELEID

Waar menig ondernemer zich comfortabel voelt bij het aflezen van de winst-en-verliesrekening, zijn balansen vaak wat abstracter. Toch zijn de investeringen die u doet in de materiële vaste activa en in het werkkapitaal belangrijke drijvers van rendement en uiteindelijk de waarde van uw onderneming. Door middel van voorraadanalyses, debiteuren-en crediteuren analyses, ouderdomsanalyses en cashflow-management kunnen we het werkkapitaalbeleid verbeteren. Hetzelfde geldt voor investeringen in vaste activa (CAPEX). Het is zonde om te investeren in een nieuw machinepark, terwijl de bezettingsgraad van de huidige machines laag is. Overweegt u een nieuw bedrijfspand aan te schaffen? Laat ons meekijken om te bepalen welke locatie het meest geschikt is. Ook hier kunnen wij u aan de hand van data helpen om beter keuzes te maken op gebied van investeringsbeleid.

FUSIES & OVERNAMES

Binnen Qufinity hebben we jarenlange ervaring in de wereld van Fusies & Overnames in het MKB. Wij assisteren ondernemers en investeerders bij zowel aankoop-als verkooptrajecten met als doel rendement te creëren en waarde te verhogen. Door onze data-gedreven aanpak in aankoop-en verkooptrajecten zijn we beter voorbereid en kunnen we op de belangrijkste momenten echt het verschil maken voor onze klanten. Qufinity heeft een brede sectorkennis en een groot netwerk van kopers en verkopers tot haar beschikking, zowel strategische partijen, MBI-kandidaten en Private Equity partijen.

Q-Bedrijfswaardering
Lars de Bruin Qufinity Rotterdam

Klaar voor de volgende stap? Laten we een kop koffie drinken voor de mogelijkheden!