Het grootboek is het financiële DNA van uw onderneming

Wessel van Huizen Qufinity Oude Haven

Het grootboek is het financiële DNA van uw onderneming. De gedetailleerde transacties die in het grootboek zijn opgenomen, vormen een schat aan waardevolle informatie en potentiële inzichten over de activiteiten van uw onderneming.

Het grootboek vormt de basis van een audit file. Een auditfile is een computerbestand waarin de meest gebruikte gegevens van de boekhouding staan. Deze bevat alle details en een overzicht van de gegevens uit de administratie. De data in de audit file zijn altijd gebaseerd op het verleden, terwijl een ondernemer constant met de toekomst van de onderneming bezig is. Waar willen we met de onderneming naartoe? Hoe groeien we door in het aantal klanten? Op welke manier kunnen we de marges verhogen? Is het doen van deze investering de juiste? Dit is een greep uit de vragen die spelen bij ondernemers en gericht zijn op de toekomst. Maar juist het terugkijken geeft inzicht in patronen en informatie om concrete data-gedreven beslissingen te maken.

Wessel van Huizen, Managing Partner bij Qufinity: “De traditionele boekhoudpakketten bieden maar beperkt ondersteuning in het inzichtelijk maken van deze informatie. Het maken van de koppeling tussen de data én de business van de onderneming is essentieel om te komen tot waardevolle inzichten. Het verzamelen, structureren, analyseren en vervolgens interpreteren van de data geeft een ondernemer houvast in het maken van de juiste strategische beslissingen. Qufinity is dé partner voor ondernemers op het gebied van data en waardemanagement.”