Ondernemers zitten op een gouden berg aan data

Data is al decennia lang dé trend waar iedereen het over heeft. Grote corporates zoals Ahold of Unilever hebben hier inmiddels flink op ingespeeld door interne en externe data zo concreet mogelijk inzichtelijk te maken. Hierdoor kunnen strategische beslissingen gegrond genomen worden. In het MKB echter wordt data helaas nog te weinig gebruikt om de onderneming mee aan te sturen.

Lars de Bruin, Managing Partner bij Qufinity: “Dit is een enorm gemiste kans aangezien ondernemers onbewust op een gouden berg aan interne data zitten. Bij Qufinity kunnen we deze data verzamelen, structureren, analyseren en vervolgens visualiseren als basis voor strategische keuzes voor de toekomst. Wij helpen ondernemers niet alleen met het inzichtelijk maken van data, maar ook bij het identificeren van de grootste waardedrijvers van de organisatie. Vervolgens werken wij samen met de ondernemer een concreet plan uit om de waarde van de onderneming zo efficiënt mogelijk te verhogen.”

 

Ondernemers zitten op een gouden berg aan data

 

Qufinity analyseert data aan de hand van een drietal pijlers: groeistrategie, marge-optimalisatie en investeringsbeleid. Bij groeistrategie kan bijvoorbeeld op omzetniveau nagegaan worden welke markten de afgelopen jaren het snelst gegroeid zijn en welke het meest rendabel zijn onder aan de streep. Aan de hand van deze historische interne data gecombineerd met externe marktinfo kan worden bepaald op welke markten er de komende jaren gefocust zal worden met het sales team. Ook op investeringsbeleid kan worden gestuurd aan de hand van interne data. Zo kan het werkkapitaal geanalyseerd en geoptimaliseerd worden en kunnen CAPEX-investeringen in vaste materiële vaste activa veel gegronder genomen worden. Uiteindelijk resulteren deze verbeteringen in hogere vrije kasstromen en daarmee een verhoogde waarde van de onderneming.

Langzamerhand groeit het besef bij ondernemers dat het in deze dynamische tijden essentieel is dat bedrijfsbeslissingen op een verantwoorde manier genomen moeten worden. Data dient als basis voor deze keuzes. Qufinity is dé MKB-partner bij vraagstukken over data analyses en waardemanagement. Neem vooral vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden die Qufinity voor u kan bieden.